30 Δεκ 2021 3.23 μμ

Στη ναυτική βάση του Μαραθίου,…